Mijn leidraad:

Mensen praten met mensen
In The Cluetrain Manifesto hameren de auteurs erop dat conversaties de kern vormen van elk bedrijf. Converseren is praten met mensen, niet tegen mensen. Een digitaal visitekaartje is een voorbeeld van praten tegen mensen. Een publiek forum opzetten waar klanten produkten ophemelen of afkraken is een voorbeeld van praten met mensen. Mensen willen zaken doen met mensen, niet met organisaties. Dat geldt binnen de organisatie, tussen organisaties, in relaties met klanten, overal. Ga het gesprek aan - als het produkt sterk genoeg is, is er geen reden tot angst. Als het produkt zwak is, steek het geld dan eerst maar in het verbeteren van het produkt.
Volgende maand is te laat
Je hebt niets aan een hele mooie site die twee jaar na die van de concurrentie draait. Hou het simpel en zorg dat het volgende week live is. Zet een conversatie op met gebruikers. Test met gebruikers. En verbeter de web applicatie terwijl hij al waarde toevoegt.
Worse is better
Deze kreet is van Dick Gabriel, een oude Lisp hacker die zich afvroeg waarom een belabberde programmeertaal als "C" het won van een fraai bouwwerk als "Lisp". Kwaliteit is niet iets absoluuts - het moet goed genoeg zijn, meer niet. Iets wat eenvoudig maar incompleet is, is vaak voor meer mensen te behappen dan iets waar alles in zit wat men maar kan bedenken.
Alleen de gebruiker weet het
Discussies over het ontwerp, met name op het gebied van usability, worden vaak vanuit het argument van autoriteit gevoerd. Maar niemand binnen de organisatie weet het - iedereen weet teveel van de applicatie, de achterliggende business logica, etcetera, om goed te kunnen voorspellen wat een nietsvermoedende gebruiker straks gaat doen. En vaak zijn web applicaties "one shot": als je op het Internet een verzeringspolis afsluit, doe je dat met een web applicatie die je 1 keer gebruikt. Of, als-ie niet goed is, 0 keer. Daarom moet er getest worden met gebruikers. En dat hoeft niet duur te zijn: een test met 5 gebruikers is al genoeg om driekwart van de problemen op te sporen.
Click & Brick
Internet is een kanaal. Een heel interessant en krachtig kanaal, maar niet meer dan dat. Een organisatie moet zich op het internet niet anders voordoen dan ze in werkelijkheid is - de aanwezigheid op het internet en de werkelijke organisatie moeten elkaar wederzijds aanvullen en versterken.
Blijf bewegen
Een bokser blijft dansen op zijn voeten omdat hij door in beweging te blijven steeds snel in elke richting kan wegduiken of aanvallen. Door in gesprek te gaan met relaties, gebruikers te laten vertellen hoe de site werkt, en snel iets simpels neer te zetten wat goed genoeg is, blijf je flexibel en beweeglijk. Web applicaties moeten van klei zijn, niet van beton.

Klinkt simpel en logisch, niet? Toch gebeurt het nauwelijks, want voor deze aanpak is moed nodig. Moed om het simpel te houden, moed om onzekerheid en veranderingen te omarmen in plaats van te bevechten.

Zoals zoveel zaken die op het eerste gezicht simpel zijn, is een goede implementatie van deze filosofie behoorlijk lastig. De laatste web-technieken moeten ingezet worden, de beste ontwikkelomgevingen zijn nodig. En de organisatie moet zulke trajekten van harte durven ondersteunen - niet alleen in woorden, maar ook in daden, zoals het geven van ruimte aan mensen binnen de organisatie om knopen door te hakken en daarmee de vaart erin te houden. Er komt heel wat bij kijken om zaken simpel te houden...